Hydroscand rozšiřuje své testovací centrum ve Stockholmu

Hydroscand Group posiluje své konstrukční a testovací centrum (HDTC) zakoupením dalšího statického impulzního testovacího stroje, aby uspokojil rostoucí poptávku zákazníků.

"Investice do nového stroje znamená, že můžeme urychlit vývoj naší produktové řady. Zároveň nám umožňuje testovat naše produkty podle velmi vysokých standardů a zajistit tak dodávky vysoce kvalitních produktů našim zákazníkům," vysvětluje Magnus Andersson, technický ředitel společnosti Hydroscand Group.

Všechny hadice a koncovky Hydroscand podléhají přísnému testování v naší nejmodernější testovací laboratoři ve Stockholmu ve Švédsku. Společnost tak spojuje 50 let zkušeností v oboru s nejmodernějšími zkušebními zařízeními, proto se jako zákazník můžete při nákupu produktu cítit bezpečně. Přísnými testy prochází nejen nové produkty, ale také průběžně všechny naše stávající výrobky.

Testování hadic – Fleximpuls a impuls

Testování životnosti se provádí na jedné z velkých souprav HDTC, kde lze současně testovat až dvanáct hadic. Tento test se používá k simulaci zrychlené životnosti sestavy hadice. Zkoušky provádíme v souladu s ISO 6803 (pulzní), ISO 8032 (flex-impulzní) nebo dle požadavků zákazníka. Typický test zahrnuje 200 000 až 1 000 000 impulzních cyklů s tlakem až 700 barů a teplotou oleje až 150 °C. Tento zkušební postup je velmi náročný, ale sestava hadice musí zvládnout mnohem více než běžný provoz.

 

Zkouška hadice – tlak

U zakázkových sestav hadic a trubek, které vyžadují certifikáty, provádíme testy před dodáním. Hadice jsou testovány statickým tlakem vody do 2000 bar. Jde o chytrý způsob testování – životnost není ovlivněna a i sebemenší závada nebo nedostatek lze okamžitě zjistit. Stejné zařízení se také používá k ověření specifikovaného tlaku při roztržení našich hadic.

 

Zkouška hadice – netěsnost a tlak při roztržení

Provádějí se zkoušky těsnosti a roztržení, aby byla zajištěna dostatečná pevnost hadice, objímky a tvarovky. Zkušební zařízení může také měřit prodloužení pod tlakem. Provádíme zkoušky do 4000 barů v souladu s ISO 1402.

 

Korozní zkoušky

Koroze může vést k nevratnému poškození materiálů, součástí kapalin, zařízení, strojů a trubek. Takové ztráty jsou nejen nákladné na opravu, ale následné selhání zařízení by mohlo mít za následek prostoje ve výrobě, zdravotní a bezpečnostní rizika a poškození dobré pověsti. HDTC má klimatickou komoru, kde zajišťujeme, že ochrana proti korozi splňuje naše požadavky na kvalitu a očekávání našich zákazníků. Test je stejně náročný na hadicové koncovky jako impulsní test na hadice.

Při tomto zrychleném testování životnosti je vrchní nátěr obecně testován po dobu čtyř týdnů v cyklickém testu, kde se střídají suchá a mokrá období a pravidelně se aplikuje okyselený 1% roztok soli.

HDTC provádí testy v souladu s nejnovějšími normami pro testování koroze, například:
ISO 9227: Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou
ISO 16701: Zrychlený korozní test

Testování komponent

K dosažení těsnosti systému vyžaduje, aby všechny hadice a komponenty kapalin byly vysoce kvalitní. HDTC má speciální zařízení pro testování dalších charakteristik, jako je tuhost, povrchová úprava a utahovací moment. Pro testování pevnosti hadic v ohybu vyvinula společnost HDTC svůj vlastní stroj, který poskytuje způsob klasifikace hadic na základě vlastností ohybu.

Published at: 25-10-2023
© 2017 Company Name Ltd (System » Configuration » General » Design » Footer » Copyright)