KVALITA A

ZODPOVĚDNOST

Díky naší vedoucí pozici na trhu se snažíme jít nad rámec zákonných povinností a chceme být dobrým příkladem pro společnost, vytvářet bezpečné pracoviště a minimalizovat náš dopad na životní prostředí.

 

Práce skupiny Hydroscand v oblasti udržitelnosti se vyznačuje odpovědností, transparentností, etickým chováním a respektem ke všem zainteresovaným stranám. Cílem naší práce v oblasti udržitelnosti je posílit naši základnu pro dlouhodobou tvorbu hodnot a přispět tím k udržitelnému rozvoji. Důležitou součástí je převzetí odpovědnosti za dopady našich aktivit a rozhodnutí na společnost a životní prostředí.

 

Společnost Hydroscand Česká Republika je certifikovaná dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

 


KVALITA

V Hydroscand je kvalita jednou z našich základních hodnot, strategickou prioritou a myšlením, které ovlivňuje všechny procesy v naší společnosti. Jsme certifikovaní dle ČSN EN ISO 9001:2016 a zavázali jsme se trvale poskytovat našim zákazníkům kvalitní produkty a služby, rozvíjet a zlepšovat naše procesy tak, abychom mohli plnit požadavky našich zákazníků nyní i v budoucnu.

Všechny naše výrobky jsou vyráběny v souladu s požadavky na kvalitu a ochranu životního prostředí. Naše hadice a konektory jsou důkladně testovány v naší moderní zkušební laboratoři ve Švédsku, jako zákazník se můžete při nákupu produktu od Hydroscand cítit vždy bezpečně.

 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ve společnosti Hydroscand jsme odhodlaní minimalizovat náš dopad na životní prostředí. Naše pobočka je certifikovaná podle ISO 14001:2016 a všichni zaměstnanci jsou přímo zodpovědní za kvalitu své práce a ochranu životního prostředí.

Naším dlouhodobým cílem je využívání energií z obnovitelných zdrojů, např. ve formě FVE.

 

 

SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST

Od svého založení v roce 1969 Hydroscand vybudoval globální skupinu, která dnes působí ve 20 zemích. Úspěch s sebou přináší také odpovědnost a možnost pomáhat – něco, co Hydroscand bere velmi vážně.

 Mezi dlouhodobé aktivity společnosti Hydroscand patří financování školního projektu v Jižní Africe. Už od roku 2011 podporujeme školy ve městě Appelsbosch s cílem, aby měly děti lepší každodenní život a bezpečnější budoucnost. Hydroscand také každoročně uděluje stipendia nejlepším studentům školy a financuje tak náklady na univerzitní studium. O naší činnosti ve škole v Jižní Africe si můžete přečíst více zde.

© 2017 Company Name Ltd (System » Configuration » General » Design » Footer » Copyright)